Privacy

Klachten

De medewerkers van Plastisch Cosmetisch Centrum Spaarne en het Spaarne Gasthuis streven ernaar om u tijdens uw verblijf zo goed mogelijk van dienst te zijn en te begeleiden. Als u desondanks niet helemaal tevreden bent, dan kunt u hierover een klacht indienen.

Wij vinden het erg belangrijk om uw ongenoegen zo snel mogelijk weg te nemen om soortgelijke klachten in de toekomst te voorkomen.

U kunt hier meer over lezen in onze klachtenfolder. Deze kunt u hier downloaden.*

Privacy

Alleen medewerkers van Plastisch Cosmetisch Centrum Spaarne en het Spaarne Gasthuis die beroepshalve daartoe bevoegd zijn, hebben inzage in uw elektronische medische gegevens. Indien u niet wilt dat uw huisarts op de hoogte wordt gesteld van de bij u uitgevoerde behandeling verzoeken wij u dit aan ons kenbaar te maken. Personen of instanties buiten Plastisch Cosmetisch Centrum Spaarne kunnen alleen over uw gegevens beschikken als u daarvoor schriftelijk toestemming hebt gegeven.

Bij bezoek aan deze website kan Plastisch Cosmetisch Centrum Spaarne gegevens van u verwerken.
Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Plastisch Cosmetisch Centrum Spaarne uw privacy, onder andere door naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen.

U kunt hier meer over lezen in onze privacyregeling. Deze kunt u Hier downloaden.*

Acties

Bekijk onze actuele acties Huidige acties

Deel deze pagina

Volg PCC Spaarne via:

Privacy