Procedure

Het eerste consult

Tijdens het eerste bezoek aan de plastisch chirurg zal er een oriënterend gesprek plaatsvinden over uw huidige klachten en uw wensen ten aanzien van de vorm van uw borsten na de operatie. Het is belangrijk dat u hierbij kunt aangeven wat u niet bevalt aan de vorm of grootte van de borsten en wat u verwacht van de operatie. Uw plastisch chirurg zal u informeren over de reële mogelijkheden ten aanzien van de operatie. Met u zal worden besproken hoe de ingreep zal worden verricht, waar littekens komen en of het misschien beter is om de prothese op de borstspier of ònder de borstspier te plaatsen. Niet alleen bij de voordelen, maar ook bij de eventuele nadelen (complicaties) wordt stilgestaan.
Er zal u ook een voorstel gedaan worden over welke vorm van borstprothesen voor u het meest geschikt is.

Omdat u een vertrouwensband met de plastisch chirurg opbouwt, vinden wij het belangrijk dat hij ook degene is die de operatie en de controles zal uitvoeren. Plastisch Cosmetisch Centrum Spaarne werkt niet met arts-assistenten of basisartsen die de operatie verrichten.

De behandeling

De borstvergrotende operatie vindt altijd plaats onder algehele anesthesie. Voor de opname zult u een bezoek brengen aan de anesthesist. Zaken omtrent de narcose worden daar uitvoerig besproken. Eventueel worden aanvullende onderzoeken zoals een bloedafname, ECG (hartfilmpje) en röntgenfoto van de longen afgesproken. Bij de medisch fotograaf worden voor de operatie nog foto’s gemaakt.

De borstvergrotende operatie zal plaatsvinden tijdens een opname in het Spaarne Gasthuis te Hoofddorp. U wordt nuchter opgenomen op de dag van de operatie op de afdeling Plastische Chirurgie. Voordat u naar de operatie-afdeling wordt gebracht, komt de plastisch chirurg bij u langs om de operatie af te tekenen en nog eventuele laatste vragen te beantwoorden.

Wat mag u verwachten van de behandeling

Het volume en de vorm van de borst zullen na de operatie veranderen. De borsten zullen aanvankelijk hoog staan en stevig zijn, maar onder invloed van het ouder worden zullen zij weer iets uitzakken en slapper worden. Hoe groter het gewicht van de geïmplanteerde prothese is, des te eerder deze verschijnselen zullen optreden. Een forse verandering van het gewicht of zwangerschap zal ook merkbaar zijn aan de vorm van de borsten.

Wachttijden

Bij het plannen van deze ingreep wordt zoveel mogelijk met uw wensen rekening gehouden. Meestal kan de borstvergroting binnen vier tot zes weken na het eerste consult met de plastisch chirurg worden uitgevoerd.

Procedure