Risico’s

Aan de borstvergrotende ingreep kunnen ook nadelen kleven. Het litteken bevindt zich meestal aan de onderzijde van de borst en wordt zo bescheiden mogelijk gehouden. Hoe een litteken zich in de loop van de tijd zal ontwikkelen, is van te voren niet te voorspellen. Dit kan variëren van een nauwelijks zichtbaar streepje tot een rood jeukerig litteken.

Na de operatie kan er ook een verminderd gevoel in de tepels ontstaan of kan het gevoel in de tepels helemaal verdwijnen. In principe is het mogelijk om na een borstvergroting nog normaal borstvoeding te geven.
Tevens wijzen wij u er op, dat er na de ingreep een klein links/rechts verschil tussen beide borsten kan zijn. Meestal is dit ook al het geval voor de ingreep. Een klein links/rechts verschil voor de operatie kan een grotere ongelijkheid geven na een borstvergroting. Wij kunnen een bepaalde BH-cupmaat na de ingreep niet garanderen, omdat deze per BH-fabrikant nogal eens verschilt. De cupmaten vallen tussen de verschillende fabrikanten niet altijd gelijk uit.
Ongewenste effecten van borstingrepen zijn o.a. nabloedingen en verstoringen in de wondgenezing waardoor infecties kunnen ontstaan. Wij doen er binnen ons vermogen alles aan om het risico op ongewenste effecten zo laag mogelijk te houden.

Op de langere duur kunnen problemen ontstaan door zogenaamde kapselcontractie. Het ontstaan van een kapsel rondom de prothese is een natuurlijk proces. Helaas ontwikkelt dit kapsel zich bij enkelen, na jaren, tot een hard kapsel dat aanleiding kan geven tot pijnklachten en een verandering in vorm van de borst. Hierdoor zal een heroperatie noodzakelijk zijn waarbij dit kapsel wordt losgemaakt en dan vaak ook een nieuwe prothese wordt ingebracht.

U kunt hier de chirurgische bijsluiter borstimplantaten lezen van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie.

Risico’s