De ingreep

Voor de ingreep

Probeert u voor de ingreep in een zo goed mogelijke lichamelijke conditie te zijn. Dit zal het herstel na de ingreep ten goede komen. Verminder, of beter nog, stop met roken voor een zo goed mogelijke doorbloeding.

Als u nog van plan bent af te vallen, dan is het voor het resultaat beter om dit te doen voor de ingreep.

De verdoving

De operatie vindt altijd plaats onder algehele anesthesie. De narcose wordt uitgevoerd door ervaren anesthesisten die tijdens de operatie worden bijgestaan door daarvoor opgeleide anesthesie medewerkers die u met de modernste apparatuur continu bewaken. Na de operatie wordt de pijnstilling ook door hen verzorgd.

Methode van opereren

Om de borst te verkleinen wordt meestal weefsel aan de onderzijde van de borst verwijderd. Hierbij ontstaan littekens in de vorm van een anker. Het weggenomen weefsel wordt als daartoe aanleiding is onderzocht door de patholoog.

Omdat er na de operatie veel wondvocht kan zijn, kunnen één of meer slangetjes (drains) worden aangelegd voor de afvoer van het vocht. Deze worden later weer verwijderd.

Voor het cosmetisch resultaat van de nieuwe borst is het noodzakelijk dat de tepel wordt verplaatst naar een hoger punt. In enkele, vrij zeldzame, gevallen kan een deel van de verplaatste tepel en tepelhof na de operatie afsterven.

Direct na de ingreep

Direct na de ingreep gaat u naar de uitslaapkamer. In deze uitslaapkamer wordt u goed in de gaten gehouden totdat het effect van de narcose is verdwenen. U zult hier ook weer iets krijgen tegen pijn en tegen eventuele misselijkheid. Vervolgens wordt u weer terug naar uw kamer op de afdeling gebracht. De arts komt aan het einde van de dag bij u langs om te zien hoe het met u gaat en om de operatie met u te bespreken.

De eerste dag na de ingreep mag u het bed uit en rondlopen over de afdeling. Er is waarschijnlijk nog teveel wondvocht om de drains te kunnen verwijderen. Meestal kan dit op de tweede dag na de ingreep, waarna u het ziekenhuis kunt verlaten. Pijn kan prima onder controle worden gehouden met een combinatie van paracetamol 6 x daags 500 mg (of 3 x daags 1000 mg) en Naprosyne 500 mg (maximaal 2x per dag). Indien dit niet toereikend is, zal uw arts u een ander geneesmiddel voorschrijven.

Na de ingreep mag u normaal functioneren, zolang het maar niet teveel pijn doet. Echter, zwaar tillen, bukken, sporten en sommige vuile werkzaamheden zijn gedurende de eerste periode na de ingreep af te raden. In het algemeen geldt dat werkzaamheden uitgevoerd mogen worden zolang ze geen pijn veroorzaken. Voelt u zich moe of doen de werkzaamheden pijn, doe ze dan een paar dagen niet en probeer het dan nog eens. Luister hierbij naar het lichaam, pijn is een signaal dat het nog niet kan.

Omdat de hechtingen oplossen in een vochtige omgeving is het gebruik van een bad of sauna niet aan te raden totdat de wonden goed genezen zijn. Meestal is dit na zes weken het geval.

Wat langer na de ingreep

Een week na ontslag komt u voor controle terug op de kliniek. Er zal dan worden gelet op eventuele infecties of irritatie van de wond. Het eindresultaat van de operatie is nu nog niet goed in te schatten. Het kan wel een jaar duren voordat de littekens uiteindelijk tot rust zijn gekomen.

De voorlopig laatste controle wordt zes weken na de ingreep met u gemaakt. Indien alles goed is verlopen, mag u na dit bezoek alle activiteiten (werken, sporten, tillen, etc.) hervatten. Littekens zijn erg gevoelig voor zonlicht. Het is daarom beter gedurende het eerste jaar de littekens niet teveel aan fel zonlicht (ook zonnebank) bloot te stellen. Gebruik indien het niet anders kan een hoge beschermingsfactor. De littekens van de borstverkleining of borstlift kunnen gedurende het eerste jaar na de operatie actief (rood) zijn. De littekens mogen zodra ze zijn genezen, ingesmeerd worden met een crème met vitamine E of Calendula. Het nut van dure littekencrèmes is niet bewezen.

De ingreep