Procedure

Het eerste consult

Tijdens uw eerste bezoek aan de plastisch chirurg spreekt u over uw klachten en wensen ten aanzien van de borstvorm na de operatie. Van belang, voor vergoeding door de verzekeraar, zijn de beha-maat voor de operatie in combinatie met uw lengte en gewicht. Mensen met een overgewicht dienen eerst af te vallen om de kans op ongewenste gevolgen tijdens en na de operatie zo klein mogelijk te houden.

Ook zal tijdens dit gesprek worden stilgestaan bij meer algemene zaken over uw gezondheid die voor de operatie van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld suikerziekte, hoge bloeddruk of andere aandoeningen. Het is belangrijk dat u alvast nadenkt over eventuele andere problemen met de borsten zoals knobbeltjes en borstkanker in de familie.

Er zal u ook worden gevraagd naar uw medicijngebruik, allergieën en eerdere operaties of specialistenbezoek.

Hierna wordt uitgelegd hoe de ingreep zal worden verricht, waar er littekens komen en wat de voor- en nadelen van de operatie kunnen zijn.

Als de ingreep waarschijnlijk vergoed zal worden door de ziektekostenverzekeraar dan wordt een machtiging meegegeven die u naar de verzekeringsmaatschappij moet versturen. Het is verstandig een kopie van deze machtiging te maken voor het geval deze kwijt raakt. Zodra de verzekering akkoord is gegaan met de aangevraagde behandeling, ontvangt u hierover schriftelijk bericht van de verzekeringsmaatschappij. Pas dan maakt u een vervolgafspraak.

Indien de verzekeringsmaatschappij de behandeling niet zal vergoeden, is het toch mogelijk de ingreep te laten verrichten. Als u voor deze mogelijkheid kiest, zult u de behandeling zelf moeten betalen.

Het tweede consult

In dit gesprek zal dieper worden ingegaan op uw wensen ten aanzien van de borstvorm na de ingreep, de behandeling en het te verwachten resultaat. Als er nog vragen zijn uit het eerste gesprek, dan kunt u deze in dit tweede gesprek aan de orde stellen. Misschien is het handig vragen op te schrijven. Daarna kan een voorlopige operatiedatum worden bepaald en kunnen de pre-operatieve onderzoeken met u worden afgesproken. Neem hiervoor uw agenda mee. U ontvangt de behandelovereenkomst en de rekening thuis per post. Door het betalen van deze nota gaat u akkoord met de gestelde behandelvoorwaarden. De betaling dient uiterlijk 3 weken voor de operatie te zijn geschied.

Het is mogelijk dat er digitale foto’s gemaakt worden van de borsten voor het medisch dossier. Deze foto’s behoren tot het medisch geheim en zullen niet zonder uw toestemming worden gemaakt of worden gebruikt voor publicatie.

De behandeling

De borstverkleinende ingreep zal plaatsvinden tijdens een ziekenhuisopname in het Spaarne Gasthuis te Hoofddorp. Een dag voor de ingreep wordt u opgenomen op de afdeling Plastische Chirurgie. Tijdens deze dag zal de anesthesist bij u langskomen. Ook komt de plastisch chirurg die u tijdens het consult heeft gezien bij u langs om het ontwerp voor de operatie op de borsten te tekenen. Hij is ook degene die de ingreep zal verrichten. Indien u dan nog vragen heeft, kunnen deze dan worden beantwoord.

Wat mag u verwachten van de behandeling

Mensen die een borstverkleinende ingreep laten uitvoeren behoren tot de meest tevreden patiënten binnen de plastische chirurgie. Dit komt door de drastische vermindering van de klachten na de ingreep. Vooral de vermindering van nek-, schouder- en rugklachten is een paar dagen na de ingreep merkbaar. Ook zal de houding door het verminderde gewicht van de borsten verbeteren. Een groter verschil tussen de borsten voor en na de ingreep zal een positief effect op het verminderen van de klachten hebben.

Helaas zal het resultaat van de borstoperatie worden beïnvloed door het ouder worden. De borsten zullen na verloop van tijd weer iets slapper worden en uitzakken. Een zwaardere borst zal dit eerder doen dan een wat lichtere. Ook een forse verandering van het gewicht of zwangerschap zal merkbaar zijn op de geopereerde borsten. Als u wilt afvallen, is het verstandig om het streefgewicht voor de ingreep te halen. Indien het lichaamsgewicht drastisch lager wordt na de ingreep, kan dit leiden tot slappere borsten. Ook kan een forse stijging van het gewicht leiden tot het groter worden van de borsten.

Wachttijden

Bij het plannen van deze ingreep wordt zoveel mogelijk met uw wensen rekening gehouden. Omdat de ingreep zelf zo’n 2 ½ uur in beslag neemt en onder algehele narcose in een ziekenhuisopname wordt verricht, kan het soms moeilijk zijn de ingreep binnen zes tot acht weken te plannen. Wij zullen ons best doen u hierin zo goed mogelijk te helpen, maar zijn afhankelijk van vrije bedden in het ziekenhuis.

Procedure