Procedure

Het eerste consult

blepharoplastiekTijdens het eerste bezoek aan de plastisch chirurg wordt samen met u goed gekeken naar
de ogen. Hierbij wordt onder andere gelet op de hoeveelheid overhangende huid, de positie van de wenkbrauwen ten opzichte van ideaal en een eventueel verschil in symmetrie tussen de beide ogen. Bijna niemand is aan de linker- en rechterzijde gelijk en ook na de ingreep kan een klein links/rechts verschil aanwezig blijven. Van de uitgangssituatie worden foto’s gemaakt die worden bewaard in het elektronische dossier. Vervolgens wordt uitgelegd wat de oorzaak van de klachten is en wat hier aan te doen is. Tevens wordt er een reëel beeld geschetst van het te verwachten resultaat van de behandeling.
Ook zal u worden uitgelegd wat de risico’s van deze ingreep kunnen zijn. Uw plastisch chirurg zal kijken of er bij u redenen zijn waarom het niet verstandig is om te opereren. Geeft u tijdens dit gesprek ook aan of u medicijnen gebruikt, maak een lijstje van die middelen en hun dosering. Sommige medicijnen, zoals bloedverdunners, moeten voor de ingreep worden gestopt. Daarom is het belangrijk dat u uw arts hierover informeert. Omdat u een vertrouwensband met de plastisch chirurg opbouwt, vinden wij het belangrijk dat hij ook de operatie en de controles zal uitvoeren. Het Plastisch Cosmetisch Centrum Spaarne werkt niet met arts-assistenten of basisartsen die de operatie verrichten.

De behandeling

De ingreep aan de bovenoogleden vindt plaats onder lokale verdoving in onze kliniek in het Spaarne Gasthuis in Heemstede. De ingreep duurt ongeveer één uur, waarna u in een aparte kamer nog gedurende een half uur al rustend de ogen koelt. Na in totaal ongeveer anderhalf uur, mag u weer naar huis. Het is verstandig dat u door iemand wordt opgehaald.
Thuis zet u het koelen van de oogleden gedurende de operatiedag om het half uur voort en doet u het rustig aan.
Wanneer wij u de afspraak voor de operatie schriftelijk bevestigen, ontvangt u daarbij ook de leefregels voor na de ingreep.

Wat mag u verwachten van de behandeling

U kunt een natuurlijke jeugdige opslag van de oogleden verwachten. Als de operatie en de wondgenezing goed verlopen zijn, moeten bekenden om u heen een verschil in het gelaat kunnen zien, maar niet direct het verband met een bovenooglidcorrectie kunnen leggen. De correctie moet subtiel zijn. Het resultaat van de bovenooglidcorrectie is meestal zo´n 10-15 jaar te zien. Hierna kan een nieuwe correctie nodig zijn.

Wachttijden

Bij het plannen van deze ingreep wordt zoveel mogelijk met uw wensen rekening gehouden. Meestal kan de bovenooglidcorrectie binnen drie tot vier weken na het eerste consult worden uitgevoerd.

Procedure