Tarieven

Onderstaand ziet u het tarief dat wij hanteren voor een bovenooglidcorrectie.

Ooglidcorrectie boven (beiderzijds) € 1.095,-
Deze ingreep wordt verricht onder plaatselijke verdoving.

Januari 2023. Ondanks onze zorgvuldigheid kunnen er fouten ontstaan in onze tarievenlijst. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze tarievenlijst.
 

Vergoeding

Sinds 1 januari 2005 wordt de bovenooglidcorrectie nauwelijks nog door de ziektekostenverzekeraars vergoed. Sommige verzekeringsmaatschappijen vergoeden de ingreep alleen als u aanvullend verzekerd bent. Om verwarring te voorkomen raden wij u aan om vóór het consult uw verzekeringsvoorwaarden na te gaan.

Plastisch Cosmetisch Centrum Spaarne heeft speciale tariefafspraken met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid.

Met ingang van 1 januari 2016 zijn de criteria voor vergoeding vanuit een aanvullende verzekering aangescherpt. Deze criteria luiden als volgt: Het huidsurplus van de bovenoogleden dient van zodanige omvang te zijn dat de huid meer dan 50% op de wimpers rust. Tevens moet er sprake zijn van een functionele gezichtsveldbeperking (tegen luikjes of huid aankijken). Dit is het geval, als de bovenooglidrand of de overhangende huid van het bovenooglid tot 1 mm of lager boven het centrum van de pupil hangt. De subjectieve klachten zijn in zichzelf geen reden voor vergoeding.

Specifieke voorwaarden voor De Friesland Zorgverzekeraar/FBTO: Pas na voorafgaande schriftelijke toestemming van De Friesland, bestaat recht op vergoeding van een bovenooglidcorrectie. voorwaarde hiervoor is dat er sprake moet zijn van een ernstige beperking van het gezichtsveld. Hiervan is sprake in de volgende gevallen: a) de onderrand van uw bovenooglid of van de overhangende huidplooi bedekt minimaal de helft van uw pupil of b) uw bovenooglid of de huidplooi aan de zijkant van uw oog hangt zodanig over, dat dit een ernstige beperking van het zijwaartse gezichtsveld tot gevolg heeft. 

Tarieven