De ingreep

Voor de ingreep

Voor uw opname zult u een bezoek aan de anesthesist hebben gebracht. Alles over de narcose zal hij/zij met u bespreken.

Eventueel zullen op zijn verzoek nog een aantal pre-operatieve onderzoek(en) plaatsvinden. Op de polikliniek anesthesie bestaat een inloopspreekuur. Ook is het ook mogelijk om een afspraak op deze polikliniek te maken.

Probeer voor de operatie in een zo goed mogelijk algemene conditie te zijn. Dit zal het herstel ten goede komen.

De verdoving

Een liposuctie vindt meestal plaats onder algehele anesthesie. Alleen kleine ingrepen kunnen onder plaatselijke verdoving worden verricht.

Methode van opereren

Op een aantal onopvallende plaatsen worden kleine snedes gemaakt. Daarna wordt het te behandelen gebied opgespoten met een vloeistof waardoor het wegzuigen van vetcellen makkelijker wordt en het bloedverlies minder. Daarna wordt via de snedes het vet weggezogen.

Direct na de ingreep

In het operatiegebied ontstaat er altijd enige vochtophoping. Direct na de ingreep is de huid daardoor gezwollen, verkleurd en gevoelig. Het vocht wordt in verloop van enkele weken door het lichaam opgenomen. Dit proces wordt bevorderd door het dragen van de elastische kleding. Het is daarom belangrijk, dat u na de liposuctie gedurende zes weken dag en nacht een elastische steunpanty en/of korset draagt. Dit is van belang om de huid na de operatie te laten “verkleven” met de onderlaag. Als u wilt douchen of u wilt zich wassen, wat al mag na 24 uur, dan kunt u deze ‘onderkleding’ natuurlijk even uitdoen.

Gedurende de eerste week na de operatie heeft u meestal enige last van een beurs gevoel. Daarna kunnen nog restzwellingen aanwezig zijn en soms verhardingen die pas na weken of soms maanden verdwijnen. Ook kan de huid tijdelijk gevoelloos zijn.

Het definitieve resultaat van een liposuctie kunt u pas beoordelen na zes tot negen maanden. Een enkele keer is niet direct al het overtollige vetweefsel verwijderd, of is het resultaat asymmetrisch. Dan is het noodzakelijk nog een aanvullende liposuctie uit te voeren.

Wat langer na de ingreep

De eerste afspraak voor controle en het verwijderen van de hechtingen is meestal twee weken na de ingreep. Meestal kunt u uw werkzaamheden na één week hervatten. Door de vochtophopingen die altijd in het operatiegebied ontstaan, zal gedurende de eerste weken na de operatie meestal weinig verbetering te zien zijn. Naarmate dit vocht geleidelijk verdwijnt, zullen de verbeteringen langzaam zichtbaar worden. Het definitieve resultaat is meestal pas na vier tot zes maanden zichtbaar.

De ingreep