Neuscorrectie

Een neuscorrectie is een operatieve behandeling ter correctie van de uitwendige vorm van de neus. Deze kan worden uitgevoerd om de neus te verkleinen, de vorm van de neuspunt te verbeteren, een bochel van de neusrug te verwijderen en/of een scheefstaande neus recht te zetten.

Voor wie is een neuscorrectie?

Naast cosmetische verbeteringen, kan het ook mogelijk zijn om functionele klachten te verminderen, zoals verstopping of hoofdpijn.

De vorm van de neus is een persoonlijk aspect en dient dan ook steeds per individu beoordeeld te worden. Het zal duidelijk zijn dat de patiënt zelf de operatie verlangt en dat dit niet wordt ingegeven door de omgeving.

Het resultaat van de neuscorrectie heeft een blijvend karakter. Over het algemeen worden bij een neuscorrectie geen uitwendige huidsneden gemaakt. De sneetjes liggen doorgaans in de inwendige neusdelen en zijn dus niet waarneembaar. In een enkel geval is een sneetje noodzakelijk in de onderrand van het neustussenschot of op de overgang van de neusvleugels naar de lippen.

Afhankelijk van de uitgebreidheid van de operatie kan plaatselijke verdoving of algehele narcose worden toegediend. Een ziekenhuisopname van enkele dagen kan noodzakelijk zijn. Kleine correcties kunnen poliklinisch of in dagverpleging worden uitgevoerd.

Na de operatie valt de pijn over het algemeen erg mee. In de meeste gevallen zal de neus gedurende enkele dagen inwendig getamponeerd zijn, zodat de patiënt gedurende deze periode door de mond moet ademen. Er kan een forse zwelling na de operatie ontstaan ter plaatse van de gelaatshelft naast de neus, zoals b.v. de oogleden. Deze zwelling duurt enkele dagen. Na de operatie zal meestal een pleister- of gipsverband zijn aangebracht over de neus met een uitbreiding op het voorhoofd. Na 1 à 2 weken wordt dit verwijderd. De zwelling die na het verwijderen van dit verband op de neus bestaat kan gedurende enkele maanden aanwezig blijven.

De mate van welslagen van een neuscorrectie wordt niet alleen bepaald door de plastisch chirurg maar ook door de kwaliteit van de weefsels van de neus. De operatie biedt verbetering en meestal geen perfectie. Vaak zal een neuscorrectie meer zelfvertrouwen geven en daardoor minder commentaar van de omgeving oproepen.

Zoals bij elke operatie bestaat er een kans op bloeding, infectie, gestoorde wondgenezing of een niet geheel symmetrische vorm of ander tegenvallend resultaat.

Zelfs in de handen van de meeste geroutineerde plastisch chirurg kan het zijn, dat voor de patiënt het resultaat teleurstelt. In een aantal gevallen kan een tweede operatie noodzakelijk zijn voor aanvullende correcties.

Indien u nog vragen heeft adviseren wij u om deze te noteren en aan ons voor te leggen. Zolang u twijfelt of u in aanmerking wilt komen voor een neuscorrectie doet u er verstandig aan om van de behandeling af te zien.

Neuscorrectie