Procedure

Het eerste consult

Tijdens het eerste bezoek aan de plastisch chirurg wordt samen met u goed gekeken naar de ogen. Een onderooglidcorrectie luistert veel nauwer dan een bovenooglidcorrectie. Vervolgens wordt uitgelegd wat de oorzaak van de klachten is en wat hier aan te doen is.
Dan wordt een reëel beeld geschetst van het te verwachten resultaat van de behandeling.
Ook krijgt u uitgelegd wat de risico’s van deze ingreep zijn en hoe deze voorkomen kunnen worden. Uw plastisch chirurg zal ook kijken of er bij u redenen zijn waarom het niet verstandig is om te opereren.
Geeft u tijdens dit gesprek ook aan of u medicijnen gebruikt, maak een lijstje van de gebruikte middelen en hun dosering. Sommige medicijnen, zoals bloedverdunners, moeten voor de ingreep worden gestaakt. Daarom is het belangrijk dat u uw arts hierover informeert.

Omdat u een vertrouwensband met de plastisch chirurg opbouwt, vinden wij het belangrijk dat hij ook de operatie en de controles uitvoert. Het Plastisch Cosmetisch Centrum Spaarne werkt niet met arts-assistenten of basisartsen die de operatie verrichten.

De behandeling

De ingreep aan de onderoogleden vindt plaats onder lokale verdoving in onze kliniek in Heemstede. De ingreep duurt anderhalf uur, waarna u in een aparte kamer nog gedurende een half uur al rustend de ogen koelt. Na in totaal ongeveer anderhalf uur, mag u weer naar huis. Het is verstandig dat u door iemand wordt opgehaald.
Thuis zet u het koelen van de oogleden gedurende de operatiedag om het half uur voort en doet u het rustig aan.
Wanneer wij u de afspraak voor de operatie schriftelijk bevestigen, ontvangt u daarbij ook de leefregels voor na de ingreep.

Wat mag u verwachten van de behandeling

Door een verbetering van de wallen onder het oog ziet u er jeugdiger en minder vermoeid uit.
Het resultaat van een onderooglidcorrectie is meestal zo´n 10-15 jaar te zien, afhankelijk van uw leefstijl. Hierna kan een nieuwe correctie nodig zijn.

Wachttijden

Bij het plannen van deze ingreep wordt zoveel mogelijk met uw wensen rekening gehouden. Meestal kan de onderooglidcorrectie binnen vier weken na het eerste consult worden uitgevoerd.

Procedure