De ingreep

Voor de ingreep

Voor de ingreep raden wij u aan de haren te wassen en eventuele lange haren in een hoge staart te vlechten. Omdat direct na de operatie een groot verband zal worden aangelegd over beide oren, is het niet mogelijk de haren gedurende een periode van een week te wassen.
Indien de ingreep wordt verricht onder algehele narcose, dan dient u vanaf de avond voor de ingreep vanaf 24.00 uur nuchter te zijn.

Verdoving

Bij kinderen wordt de voorkeur gegeven aan een algehele narcose. Vanaf ongeveer een jaar of 12 zou de ingreep ook onder locale verdoving kunnen plaatsvinden.
De ingreep duurt ongeveer 90 minuten.

Methode van opereren

Er zijn diverse methoden om afstaande oren te corrigeren. Welke methode voor u het meeste geschikt is, zal door de behandelend plastisch chirurg met u worden besproken. Voor de operatie wordt eerst het gelaat gereinigd en steriel afgedekt. Hierna wordt een locale verdoving gegeven, ook als de operatie onder algehele narcose wordt verricht.

Achter het oor wordt een toegang verkregen tot het kraakbeen. Het kraakbeen wordt vrijgemaakt en wordt geplooid. Vervolgens wordt gecontroleerd of er geen kleine bloedinkjes zijn. Hierna wordt het litteken gesloten, waarna de stand en de symmetrie van beide oren wordt vergeleken.

Direct in aansluiting op de operatie wordt een groot verband om beide oren aangelegd dat een week zal blijven zitten.
Na de ingreep gaat u terug naar de afdeling Dagbehandeling en indien u zich goed voelt, kunt u na enkele uren het ziekenhuis verlaten.
Het is verstandig om de dag van de ingreep pijnstillers in te nemen. Meestal kan pijn worden opgevangen door middel van paracetamol. Een enkele keer is een iets stevigere pijnstiller, zoals Naproxine, noodzakelijk.

Direct na de ingreep

Direct na de ingreep wordt u wakker met een groot verband om het hoofd. Het verband blijft gedurende een week zitten. Het verband mag niet nat worden.
Het verband kan lastig zijn, met name ’s zomers als het warm is.

Na een aantal uren is de locale verdoving uitgewerkt en kan het kraakbeen van het oor pijnlijk worden. Ga hier niet op wachten en neem bij voorbaat al een pijnstiller in. Zorg dat u, voor dat u de ooroperatie ondergaat, voldoende pijnstillers in huis heeft.

Een week na de operatie wordt u terug gezien op de polikliniek en wordt het verband verwijderd. In aansluiting hierop dient u gedurende een periode van twee weken een brede haarband dag en nacht te dragen en hierna nog een periode van twee weken alleen ’s nachts. Contactsporten en activiteiten waarbij het risico bestaat op contact met de geopereerde oren moet worden voorkomen.

Wat langer na de ingreep

Zes weken na de operatie wordt u voor de tweede keer terug gezien op de polikliniek. Vanaf dit moment is sporten ook weer toegestaan. Bij deze controle wordt gelet op de littekens achter de oren en de stand van de oren. U krijgt adviezen mee ten aanzien van de littekenbehandeling.

De ingreep