Procedure

Het eerste consult

Tijdens het eerste bezoek aan de plastisch chirurg vindt er een oriënterend gesprek plaats over uw klachten en wensen ten aanzien van de vorm en grootte van de schaamlippen. Het is belangrijk dat u kunt aangeven wat u verwacht na de ingreep.
Tevens vindt er een lichamelijk onderzoek plaats, waarna wordt uitgelegd wat de reële mogelijkheden van de operatie zijn. Vervolgens zal worden uitgelegd hoe de ingreep zal worden uitgevoerd en wat de voor- en nadelen van de ingreep kunnen zijn.

De ingreep vindt meestal plaats onder plaatselijke verdoving. In overleg met de plastisch chirurg kunt u ook kiezen voor een verdoving onder algehele anesthesie of een regionale verdoving door middel van een ruggenprik.

Omdat er een vertrouwensrelatie tussen u en de plastisch chirurg bestaat, vinden wij het belangrijk dat zij of hij ook degene is die de operatie bij u verricht. Plastisch Cosmetisch Centrum Spaarne werkt niet met arts-assistenten of basisartsen.

De behandeling

De schaamlipcorrectie zal meestal plaatsvinden onder lokale verdoving in onze kliniek of in dagbehandeling in het Spaarne Gasthuis te Hoofddorp. Wanneer de operatie onder algehele anesthesie plaatsvindt, dient u nuchter te verschijnen op de operatiedag. Dat betekent dat u vanaf vijf uur voor de ingreep niets meer mag eten en drinken. Tijdens het bezoek aan de anesthesist wordt u hier over ingelicht.

Wat mag u verwachten van de behandeling

Het spreekt voor zich dat er een aanzienlijke verkleining van de schaamlippen wordt bereikt. Een schaamlipcorrectie resulteert meestal in kortere schaamlippen die niet langer onder het niveau van de  haardragende grote schaamlippen liggen. De meeste patiënten die klachten door hun schaamlippen ervaren, vinden verlichting na een operatie. Een schaamlipverkleining geeft een blijvend resultaat.

Wachttijden

Bij het plannen van een datum voor deze ingreep wordt zoveel mogelijk met uw wensen rekening gehouden. Wij streven ernaar om de operatie binnen zes tot acht weken te laten plaatsvinden.

Procedure