Disclaimer

Disclaimer website Plastisch Cosmetisch Centrum Spaarne

Plastisch Cosmetisch Centrum Spaarne betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het beheer van haar website, doch wanneer er onverhoopt onjuistheden zouden staan in de artikelen en andere zaken die op onze website worden vermeld, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de gevolgen.

Dit is eveneens van toepassing voor de links op deze website die verwijzen naar de websites van derden, daar wij geen invloed hebben op de informatie die via deze websites wordt verstrekt.

Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. Bij tegenstrijdigheden tussen de specifieke voorwaarden van producten en diensten en deze voorwaarden, zijn de voorwaarden van de producten en diensten doorslaggevend.

Gebruik van deze website

De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.

Ondanks het feit dat Plastisch Cosmetisch Centrum Spaarne zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Plastisch Cosmetisch Centrum Spaarne niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Plastisch Cosmetisch Centrum Spaarne beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen.

Plastisch Cosmetisch Centrum Spaarne kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Gebruik van deze website dat:

    • het gebruik van andere bezoekers stoort,
    • het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of
    • de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten

is niet toegestaan.

Kopiëren of overnemen van tekst of beeldmateriaal van deze website is evenmin toegestaan.

Disclaimer