Huidverbetering

De huidtherapeut richt zich op mensen met een hulpvraag op het gebied van huidverbetering van de gezonde of zieke huid, zoals oedeem, (brand)wonden, littekens, acne, overbeharing, pigmentstoornissen en vaatafwijkingen.
Het doel van de huidtherapie is het opheffen, voorkomen of verminderen van stoornissen, beperkingen en/of handicaps ten gevolge van huidaandoeningen.

Het werkveld van de huidtherapeut is breed en kan ingedeeld worden in twee hoofdrichtingen, namelijk de huidtherapie en de integrale oedeemtherapie.

Huidtherapie

. Lasertherapie
. Coagulatie
. Acnetherapie
. Chemische peelingen
. Algemene huidverzorging

Integrale Oedeemtherapie

. Manuele lymfedrainage
. Ambulante Compressietherapie
. Littekenmassage
. Wondverzorging
Lymfetaping
. Therapeutisch elastische kousen

Laserbehandelingen

Lasertherapie is een methode om rimpels en onregelmatigheden van de huid minder zichtbaar te maken. Ook groefjes rond de mond en kraaienpootjes naast de ogen kunnen met lasertherapie worden geëgaliseerd. Pigmentvlekjes kunnen hiermee worden verwijderd. De methode is soms ook geschikt voor het behandelen van littekens, bijvoorbeeld van acne.

Voor onze laserbehandelingen werken wij met de innovatieve en effectieve licht- en laserapparatuur: de FormaTK Pro Laser: het uitgebreide platform voor laser- en lichtbehandelingen. U weet dus zeker dat u de best mogelijke behandeling krijgt. De FormaTK Pro Laser is ontwikkeld om zowel met gepulseerd licht als met laserlicht te werken. Hierdoor zijn de mogelijkheden enorm en kunnen praktisch alle huidproblemen snel en effectief worden behandeld.

De volgende huidverbeterende behandelingen worden bij ons met de FormaTK Pro Laser behandeld:
• Pigment
• Couperose en rosacea
• Huidveroudering
• Littekens en acnelittekens
• Tatoeages

Procedure

Tijdens het eerste consult met de huidtherapeut, vindt, aan de hand van een voorlichtingsformulier, een persoonlijk gesprek plaats over uw klachten en verwachtingen. Eventueel samen met de gegevens van de verwijzende arts vormt uw informatie de basis voor het onderzoek van de huidtherapeut.

Behandelplan

Onze huidtherapeut maakt in nauw overleg met u een behandelplan. De resultaten van het onderzoek zijn daarbij richtinggevend. Soms is het nodig de verwijzende arts erbij te betrekken.

Behandelingen

Na de vaststelling van het behandelplan volgen de behandelingen. De huidtherapeut zal zo nauwkeurig mogelijk aangeven hoeveel behandelingen nodig zullen zijn. Tijdens en na de behandelingen geeft zij adviezen. Deze zijn bedoeld ter ondersteuning van de behandeling of ter voorkoming van herhaling van de klacht. Voorafgaand aan de eerste behandeling wordt u een behandelovereenkomst in tweevoud toegezonden, waarbij wij u zullen vragen om één exemplaar voor accoord getekend aan ons te retourneren.

Evaluatie

Voor een succesvolle behandeling is uw motivatie als cliënt onmisbaar. Tijdens en na de behandelingen kijkt u samen met onze huidtherapeut naar de resultaten om vast te stellen of de behandelingen het beoogde effect hebben behaald.

Verwijzing & Vergoeding

Onze huidtherapeut werkt onder supervisie van en in samenwerking met onze Plastisch chirurgen, drs. R.A. Christiano en drs. D. Jairath. Zij houdt indien nodig de arts op de hoogte van de aard en voortgang van de behandeling. Veelal komen de behandelingen in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraar, dit is echter afhankelijk van de zorgverzekering, indicatie en behandeling. Sinds 2011 is directe toegang voor de cliënt tot de huidtherapeut mogelijk, wat inhoudt dat er geen verwijzing van arts of specialist meer nodig is.

Betalingsmogelijkheden

Behandelingen boven de € 200,–  worden vooraf, vergezeld van een factuur, aan u bevestigd en dienen vooraf te worden voldaan. Behandelingen onder de € 200,– dienen direct na iedere behandeling te worden voldaan. U kunt hiervoor ter plaatse in de kliniek gebruik te maken van betaling per PIN of contant.

Annuleringskosten

Indien u om welke reden dan ook besluit de ingreep binnen 7 dagen voor de geplande datum te annuleren, zullen wij genoodzaakt zijn om 25% van het factuurbedrag bij u in rekening te brengen.

Bij problemen
Wanneer u denkt dat er iets niet verloopt zoals het moet (bijvoorbeeld bij roodheid van het behandelde gebied of plotselinge zwelling) of u maakt zich ergens ongerust over, dan kunt u van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur contact opnemen met één van onze office-managers van het Plastisch Cosmetisch Centrum Spaarne (tel. 023-224 8600).

Huidverbetering