Oedeem

Oedeem
Oedeem is een vochtophoping in het lichaamsweefsel. Oedeem begint met een gevoel van spanning in de huid door zwelling van bijvoorbeeld een arm of een been. Wanneer de vochtophoping is ontstaan door een storing in het lymfesysteem, spreekt men van lymfoedeem. Ligt de oorzaak in het slecht functioneren van de bloedvaten dan spreekt men van veneus oedeem. Ook kan er oedeem ontstaan wanneer er een stoornis is in de aanmaak van vetweefsel, dan spreekt men van lipoedeem.
Om oedeem te verminderen en het lichaam te helpen met het verwijderen van overtollig vocht, zijn verschillende behandelmethoden geschikt.

Oedeemtherapie
Bij de totale behandeling past de huidtherapeut vaak meerdere behandelmethoden toe. Tezamen vormen ze oedeemtherapie. Het doel van oedeemtherapie is om overtollige vochtophoping te verwijderen en/of te verminderen. De behandeling van oedeem is afhankelijk van het soort oedeem.

Lymfoedeem
Lymfoedeem is een abnormale ophoping van eiwitten en vocht in het lichaamsweefsel als gevolg van een verstoord evenwicht tussen aan- en afvoer van vocht. Hierdoor ontstaat er zwelling van de huid en het onderliggende weefsel.  Deze storing kan aangeboren zijn maar meestal treedt het oedeem op na een beschadiging van de lymfevaten en/of lymfeknopen. Bijvoorbeeld als gevolg van een kneuzing, operatieve ingreep of bestraling. Klachten zoals zwelling, een vermoeid en zwaar gevoel, pijn, beperkingen in de beweging, beperkingen in het dagelijks functioneren, huidafwijkingen en infecties komen vaak bij lymfoedeem voor. Lymfoedeem komt niet alleen voor in de ledematen maar kan in alle delen van het lichaam optreden. Zonder behandeling is lymfoedeem een progressieve aandoening die kan leiden tot functievermindering van een arm of been, alsmede bewegingsbeperking.

Veneus oedeem
Bij veneus oedeem is de oorzaak gelegen in een niet goed functionerend veneus systeem (de aders).  De oorzaak van veneus oedeem zijn kleppen in de aderen die niet optimaal werken waardoor er geen goede bloedstroming en vochtafvoer plaatsvindt. De vochtophoping bij veneus oedeem is vooral rond de enkels gelokaliseerd. Klachten zoals spataderen en rusteloze benen komen vaak bij veneus oedeem voor. Veneus oedeem kan op elke leeftijd voorkomen, maar komt voornamelijk voor bij ouderen, zwangeren en invaliden.

Lipoedeem
Bij lipoedeem is er een stoornis in de aanmaak van vetweefsel. Daarnaast wordt het weefselvocht door de lymfevaten niet voldoende afgevoerd. Naast lipoedeem kan er ook sprake zijn van lymfoedeem. De afwijking komt voornamelijk voor bij vrouwen en is gelokaliseerd op het onderlichaam. Ook kunnen de armen zijn aangedaan. Klachten zoals vermoeidheid, pijn bij aanraking van de huid, snel ontstaan van blauwe plekken en overbelasting van het lichaam komen vaak voor bij lipoedeem.

Procedure

Het eerste consult
Tijdens het eerste bezoek aan de huidtherapeut zal er een oriënterend gesprek plaatsvinden, waarin  duidelijk wordt wat uw klachten, wensen en verwachtingen zijn. Het is belangrijk dat u hierbij kunt aangeven wat uw verwachting van de behandeling is. De huidtherapeut zal u informeren over de reële mogelijkheden ten aanzien van de behandeling. De huidtherapeut stelt  samen met u een persoonlijk behandelplan op. Niet alleen de voordelen, maar ook  de eventuele nadelen (complicaties) zullen worden besproken.  Tevens wordt u geïnformeerd over het aantal behandelingen, kosten en richtlijnen. De huidtherapeut zal u ook enkele vragen stellen over uw algehele gezondheid, het eventueel medicijngebruik, de medische voorgeschiedenis en allergieën. Daarnaast is er voldoende ruimte voor overleg en voorlichting.

De behandeling
In de meeste gevallen bestaat oedeemtherapie uit een aantal onderdelen: manuele lymfedrainage in combinatie met ambulante compressietherapie en/of lymfetaping en het aanmeten van een therapeutische elastische kous. Na stimulering van de vochtafvoer die bereikt is met de manuele lymfedrainage, volgt het zwachtelen van de behandelde ledematen en eventueel het aanmeten van een therapeutische elastische kous. De kous zorgt voor behoud van het verkregen resultaat. Een behandeling duurt gemiddeld 60 minuten. De behandelingsduur verschilt per persoon. Om de vooruitgang te kunnen bepalen, wordt de omvang van het oedeem regelmatig gemeten.

Wat mag u verwachten van de behandeling
Door de vochtafvoer vermindert de druk in de weefsels. Het strakke gevoel vermindert of verdwijnt, u kunt uw ledematen beter gebruiken en eventuele pijn vermindert of verdwijnt ook.

De eerste tijd na de behandeling
De eerste periode zult u waarschijnlijk erg moeten wennen aan het dragen van een zwachtel. Vertel de huidtherapeut altijd welke ongemakken u hebt ervaren. Aan de hand van uw verhaal kan de behandeling, waar nodig, bijgesteld worden

Wat langer na de behandeling
Het zwachtelen zal doorgaan totdat er een stabiele situatie is. Wanneer de omvang van de arm of het been stabiel is, kan een therapeutisch elastische kous worden aangemeten.

Wachttijden
Bij het plannen van deze behandeling wordt zoveel mogelijk met uw wensen rekening gehouden. Meestal kan oedeemtherapie binnen twee weken na het eerste consult worden uitgevoerd.

Risico’s
Aan deze behandeling zijn geen risico’s verbonden.

Vergoeding ziektekostenverzekeraar
Veelal komen de behandelingen in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraar, dit is echter afhankelijk van de zorgverzekering. Uw zorgverzekeraar kan u precies vertellen welke rechten op vergoeding u heeft.

Bij problemen
Wanneer u denkt dat er iets niet verloopt zoals het moet (bijvoorbeeld bij roodheid van het behandelde gebied of plotselinge zwelling) of u maakt zich ergens ongerust over, dan kunt u van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur contact opnemen met één van onze office-managers van het Plastisch Cosmetisch Centrum Spaarne (tel. 023-224 8600).

 

Oedeem