Inspectie: zorg in particuliere klinieken vaak onder de maat

Onlangs verscheen in het nieuws dat de kwaliteit en de veiligheid van de zorg bij veel particuliere klinieken niet op orde is.
Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) kunnen patiënten momenteel niet in alle privéklinieken ervan uitgaan dat ze goede zorg krijgen.

Plastisch Cosmetisch Centrum Spaarne hecht eraan te vermelden, dat de IGJ (de inspectie) in het kader van haar toezichthoudende taak, ook in onze kliniek (onaangekondigde) bezoeken brengt ter controle van en toetsing op de naleving van de richtlijn “Het Preoperatieve Traject”. De uitkomsten en eventuele verbeterpunten worden in staf en directievergaderingen besproken en zo nodig bijgesteld.

Plastisch Cosmetisch Centrum Spaarne conformeert zich aan het beleid van het Spaarne Gasthuis.

NIAZ geaccrediteerd

Het Spaarne Gasthuis is NIAZ-geaccrediteerd. NIAZ is het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg. Het NIAZ ontwikkelt normen op het gebied van kwaliteit en toetst of zorginstellingen hieraan voldoen. Het Spaarne Gasthuis wil haar patiënten de best mogelijke zorg leveren.