Nieuwe melding van Amerikaanse FDA over borstimplantaten.

Onlangs publiceerde de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) een waarschuwing voor een mogelijk verband tussen borstimplantaten en enkele vormen van kanker. De Nederlandse Vereniging van Plastische Chirurgie (NVPC) heeft hierover een artikel op de website geplaatst.

Het gaat om uitermate zeldzame gevallen en een relatie met borstimplantaten is niet aangetoond. Hoewel het daarom niet verplicht is om patiënten op deze mogelijke risico’s te wijzen, stellen wij het op prijs om dit toch te doen om maximale transparantie te bieden.