Behandelingen ziekenhuis

Wat kunt u verwachten in het ziekenhuis?

Er zijn behandelingen waarbij een overnachting noodzakelijk zou kunnen zijn. Deze doen wij niet in de kliniek, maar daarvoor maken wij gebruik van de mogelijkheden voor verpleging in het Spaarne Gasthuis. Behandelingen waarbij een overnachting nodig zou kunnen zijn, zijn bijvoorbeeld een buikwandcorrectie, een borstverkleining of een voorhoofdslift.

NIAZ geaccrediteerd

Het Spaarne Gasthuis is NIAZ-geaccrediteerd. NIAZ is het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg. Het NIAZ ontwikkelt normen op het gebied van kwaliteit en toetst of zorginstellingen hieraan voldoen. Het Spaarne Gasthuis wil haar patiënten de best mogelijke zorg leveren.

Hoe werkt het?

Voorafgaand aan de behandeling zal u worden gevraagd een vragenlijst in te vullen. Ook hebben wij voor u een afspraak gemaakt voor een anesthesie-gesprek. Op de dag van de ingreep wordt u opgenomen op de afdeling waarover ons secretariaat u heeft geïnformeerd. 

Bezoektijden

Ten aanzien van bezoektijden dient voorafgaand met de afdeling te worden overlegd. 

Behandelingen ziekenhuis