Klachtenregeling

Klachtenregeling Plastisch Cosmetisch Centrum Spaarne

Bij Plastisch Cosmetisch Centrum Spaarne vinden wij het uitermate belangrijk dat onze cliënten tevreden onze kliniek verlaten.

Het kan echter onverhoopt voorkomen dat u niet tevreden bent over het resultaat van de behandeling die u heeft ondergaan, over de bejegening door ons personeel dan wel over andere zaken waarmee u geconfronteerd bent binnen onze kliniek. Wij zullen altijd ernaar streven om een optimaal resultaat te bereiken en te trachten een oplossing te vinden indien dit niet zo zou zijn. U kunt erop rekenen dat wij uw klacht te allen tijde serieus nemen.

Het bespreken of indienen van een klacht geeft ons de mogelijkheid om samen met u naar een oplossing te zoeken. Ook helpt u ons daarbij om onze service in onze kliniek te verbeteren. In eerste instantie adviseren wij u altijd om de klacht te bespreken met degene op wie uw klacht betrekking heeft. Indien u een klacht heeft over een van de specialisten, maar u wenst niet met diegene in gesprek te gaan, dan is het altijd mogelijk om een van de andere specialisten hierover te consulteren. Wij zullen ons uiterste best doen om via deze weg tot een passende oplossing te komen.

Het is mogelijk dat er na overleg binnen de kliniek tussen u en de aangeklaagde, of na gesproken te hebben met één van de andere medewerkers, geen bevredigende oplossing voor uw klacht wordt gevonden. In dat geval bestaat er een Klachtenregeling.

Quasir, Postbus 1021, 7940 KA Meppel

Plastisch Cosmetisch Centrum Spaarne is hiervoor aangesloten bij Stichting Zorggeschil, een door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende geschilleninstantie voor Zorg en Welzijn waarin meerdere zorgpartijen hun krachten hebben gebundeld, waaronder Quasir (Expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen Zorg en Welzijn). Voor klachten specifiek betrekking hebbende op uw behandeling binnen onze kliniek kunt u zich daarom wenden tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir, telefoon 06-48 44 55 38, email: bemiddeling@quasir.nl.

Na het schriftelijk indienen van uw klacht ontvangt u een bericht van ontvangst uw klacht. De onafhankelijke klachtenfunctionaris zal vervolgens contact met u opnemen. Deze zal alsnog ernaar streven om tot een bevredigende oplossing te komen door te bemiddelen tussen beide partijen.
De klachtenfunctionaris heeft uiteraard een geheimhoudingsplicht. Alleen met uw toestemming wordt uw klacht met anderen besproken.

Stichting Zorggeschil, postbus 24018, 3502 MA  Utrecht

Mocht deze bemiddeling ook niet leiden tot een aanvaardbare oplossing, dan zal uw klacht vervolgens worden voorgelegd aan een onafhankelijke geschillencommissie. Deze geschillencommissie zal uw klacht bestuderen waarna u mogelijk zult worden gehoord. Tel.: 06-12583075, email: info@zorggeschil.nl.

Omdat Plastisch Cosmetisch Centrum Spaarne nauw samenwerkt met het Spaarne Gasthuis en de plastisch chirurgen ook hieraan verbonden zijn, verwijzen wij u voor klachten die specifiek betrekking hebben op uw behandeling en/of uw verblijf in het Spaarne Gasthuis, naar de klachtenregeling van het Spaarne Gasthuis: www.spaarnegasthuis.nl/klachten.

Twijfelt u of u een klacht wilt indienen of wilt u hulp, advies of ondersteuning? U kunt desgewenst ook eerst terecht bij de onafhankelijke klachten-coördinator. Deze is onpartijdig en heeft geheimhoudingsplicht. U bereikt de klachten-coördinator op telefoonnummer: 023-224 2130. Indien u toch een klacht wilt indienen, dan kan dit:

  • door middel van een klachtenformulier. Een klachtenformulier kunt u ophalen bij de afdeling patiëntenvoorlichting van het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp of bij het secretariaat van Plastisch Cosmetisch Centrum Spaarne.
  • een e-mail sturen naar klachten@spaarnegasthuis.nl
  • een brief sturen naar Spaarne Gasthuis, T.a.v. afdeling Klachtenbehandeling, Antwoordnummer 900, 2000 VB  Haarlem.

Klachtenregeling