Klachtenregeling

Klachtenregeling Plastisch Cosmetisch Centrum Spaarne

Bij Plastisch Cosmetisch Centrum Spaarne vinden wij het uitermate belangrijk dat onze cliënten tevreden onze kliniek verlaten.

Het kan echter onverhoopt voorkomen dat u ontevreden bent over het resultaat van de behandeling welke u heeft ondergaan, over de bejegening door het personeel dan wel over andere zaken waarmee u geconfronteerd bent binnen onze kliniek. Wij zullen altijd ernaar streven om een optimaal resultaat te bereiken en om te trachten een oplossing te vinden indien dit niet zo zou zijn. U kunt erop rekenen dat wij uw klacht te allen tijde serieus nemen.

Het bespreken of indienen van een klacht geeft ons de mogelijkheid om samen met u naar een oplossing te zoeken. Ook helpt u ons daarbij om onze service in onze kliniek te verbeteren.

In eerste instantie adviseren wij u altijd om de klacht te bespreken met degene op wie uw klacht betrekking heeft. Indien u een klacht heeft over een van de specialisten, maar u wenst niet met diegene in gesprek te gaan, dan is het altijd mogelijk om een van de andere specialisten hierover te consulteren. Wij zullen ons uiterste best doen om via deze weg tot een passende oplossing te komen.

Mocht het bovenstaande geen uitkomst bieden, dan bestaat er een Klachtenregeling. Omdat Plastisch Cosmetisch Centrum Spaarne nauw samenwerkt met het Spaarne Gasthuis en de plastisch chirurgen ook verbonden zijn aan het Spaarne Gasthuis, verwijzen wij u naar de klachtenregeling van het Spaarne Gasthuis: www.spaarnegasthuis.nl/klachten.

Twijfelt u of u een klacht wilt indienen of wilt u hulp, advies of ondersteuning? U kunt desgewenst ook eerst terecht bij de onafhankelijke klachten-coördinator. Deze is onpartijdig en heeft geheimhoudingsplicht. U bereikt de klachten-coördinator op telefoonnummer: 023-224 2130.

Indien u toch een klacht wilt indienen, dan kan dit:

  • door middel van een klachtenformulier. Een klachtenformulier kunt u ophalen bij de afdeling patiëntenvoorlicchting van het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp of bij het secretariaat van Plastisch Cosmetisch Centrum Spaarne.
  • een e-mail sturen naar klachten@spaarnegasthuis.nl
  • een brief sturen naar Spaarne Gasthuis, T.a.v. afdeling Klachtenbehandeling, Antwoordnummer 900, 2000 VB  Haarlem.

 

Deel deze pagina

Volg PCC Spaarne via:

Klachtenregeling